دلنوشتہ پدر شهید مدافع حرم عبدالڪریم پرهیزگاردرسالگردشهید...

ساخت وبلاگ
چکیده : حمد و سپاس مخصوص خداوند عظیم است ڪه هم لطیف و هم روُف و هم ڪریم  است . امروز روز شهادت عبدالڪریم,... با عنوان : دلنوشتہ پدر شهید مدافع حرم عبدالڪریم پرهیزگاردرسالگردشهید... بخوانید :


حمد و سپاس مخصوص خداوند عظیم

است ڪه هم لطیف و هم روُف و هم ڪریم 

است . امروز روز شهادت عبدالڪریم, است .  

اینڪه پایان عمرش شد شهادت لطف خداوند

 رحیم است .

ڪریما ...

تو ڪـریم او عبدالڪـریم والحقیـر پدر 

عبدالڪریم . اما معبودا ...

تو ڪجا و او ڪجا و من ڪجا .

بارالهاتو صاحب لطف و ڪرم ، او بامرام بود

 و شد مدافع, حرم و منم ڪه جا مانده و 

دور افتاده از حرم .

ای رحمان و رحیم ، ای صاحب لطف ڪرم ،

 بہ حرمت خون پاڪ مدافعین حرم .  

نجات ده  ما را ز هر جور و ستم .

برسان فرج آن منجی دو عالم .

پاسـدار مدافع حــرم

شهید, عبدالکریم پرهیزگار

اولین سالروز شهادت

@modafeonharem

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 15:58